Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Krostoszowicach

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,

Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,

Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

 1. Dedykowany kontrast dla dostępności,
 2. strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 3. obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 4. możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
 • przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 1. strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 2. elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 3. alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 4. możliwość zmiany wielkości czcionki,
 5. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 6. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 7. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 8. możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 9. możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Sitko

E-mail: sekretariat@spkrostoszowice.pl

Telefon: 32 472 60 67

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do szkoły można wejść od ulicy G. Morcinka przez dwa wejścia. Główne wejście prowadzi od ulicy Gustawa Morcinka. Na parterze  znajduje się sekretariat oraz gabinet Dyrektora Szkoły, sale dla klas starszych oraz do szatni dla uczniów klas starszych). Wejście drugie prowadzi do budynku B- szatnie i sale lekcyjne dla uczniów klas młodszych. Z tyłu budynku od strony dziedzińca znajduje się trzecie wejście, prowadzące na parter budynku A.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Szkoła składa się z budynku głównego i Sali gimnastycznej. W piwnicy są zlokalizowane dwie sale lekcyjne, stołówka szkolna z aneksem kuchennym, kotłownia oraz na korytarzach są zlokalizowane szafki szatniowe dla uczniów oraz przedszkolaków.

Na parterze zlokalizowane są dwie  sale przedszkolne, dwie sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski oraz przejście na salę gimnastyczną. Szkoła na parterze posiada toalety dla uczniów, przedszkolaków oraz pracowników, a także niewielki magazyn. Szkoła nie dysponuje dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych podjazdami, windami.

Na pierwszym piętrze szkoły znajdują się trzy sale lekcyjne oraz gabinet pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga szkolnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu ustalenia terminu spotkania w szkole.

 

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30  marca 2022 roku.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport z dnia: 09.03.2021 r. wykonany skanerem achecker 76.27KB pobierz Plik: Raport z dnia: 09.03.2021 r. wykonany skanerem achecker
do góry