Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole

SP Krostoszowice 

Budowę szkoły w  Krostoszowicach rozpoczęto w 1898r. W 1901 roku po raz pierwszy dzieci z Krostoszowic rozpoczęły naukę w jej murach. W latach 1896 - 1911 niemieckie władze podwoiły nakłady na szkoły ludowe. Nastąpiło więc znormalizowanie budownictwa szkolnego i jego wyposażenia. Podobne budynki szkolne jak u nas powstały m. innymi w Skrbeńsku i Wilchwach. Do 1922 roku nasza szkoła była miejscem intensywnej germanizacji jej uczniów. Jednakże, gdy w 1922r. nastąpiło przejęcie Górnego Śląska przez władze polskie edukacja w Krostoszowicach zmieniła się w duchu pro polskim.

Struktura szkoły w okresie międzywojennym opierała się na trzech klasach i siedmiu oddziałach. Lekcje często były łączone między oddziałami, odbywały się bowiem one tylko w dwóch salach lekcyjnych. W budynku szkolnym było również mieszkanie kierownika szkoły i pokoje dla nauczycieli na tzw. „pięterku” . Obwód szkolny obejmował cały teren Krostoszowic, część Podbucza i małe turskie enklawy.

W okresie od 1922 do 1939 w pamięci naszej szkoły pozostali dwaj kierownicy: Lupa, który odszedł później do szkoły w Skrzyszowie i Dobek uczący aż do 1939r, a także znane trzy nauczycielki o nazwiskach Heldówna, Rakoczanka i Jankiewiczówna. Nauczycielami w okresie międzywojennym byli również: Michna, Szwarc, Gromnica, Miozga i Niedoba.

Rok szkolny zaczynano i kończono nabożeństwem w skrzyszowskim Kościele. W święta zaś państwowe, odbywały się akademie, pochody, capstrzyki. Festyny szkolne z okazji Konstytucji 3 Maja urządzane były na sąsiedniej łące, ówczesnego wójta wsi, Józefa Folwarcznego. Do szkoły na lekcje nosiło się zeszyty, czytankę i książkę rachunkową.

Szkolna sielanka na cichej wsi została brutalnie przerwana wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 roku. Nikt z ówczesnych nauczycieli nie wrócił już do tej szkoły, a wielu uczniów w trakcie okupacji pozostało na obcej ziemi. W czasie długotrwałych działań frontowych na tutejszym terenie, od marca do maja 1945r. szkoła została zdewastowana, w dużej części przez wojska ZSRR.

Szkoła ponownie swoją działalność rozpoczęła w 1946r. Pierwszym nauczycielem po wojnie i kierownikiem szkoły został Karol Jóźwikiewicz.

W roku szkolnym 1947-48 dekretem Władz Oświatowych w Rybniku z dnia 26.08.1947r. kierownictwo szkoły objął Franciszek Mendrek, zaś jego żona Olga Mendrek została nauczycielką.

Doprowadzenie szkoły do normalnego funkcjonowania wymagało heroicznej pracy ze strony wspomnianych małżonków. W tym okresie obserwujemy stały wzrost poziomu nauczania oraz wzbogacenie form pracy pozalekcyjnej i kulturalnej. Stary budynek szkoły nie potrafił pomieścić wszystkich uczniów dlatego ówczesny kierownik szkoły F.Mendrek zwrócił się do władz o jego rozbudowę. Wysiłkiem całej lokalnej społeczności nowa szkoła została oddana do użytku 13 listopada 1966r. Kolejnymi kierownikami i dyrektorami szkoły byli kolejno Olga Mendrek, Ryszard Sitek, Alina Czaja i Maria Kulak. Dzięki staraniom mieszkańców Krostoszowic i pani wójt Ireny Stokowy oraz przewodniczącego Rady Gminy Ludwika Piechaczka oddano do użytku 22.12.1992r. salę gimnastyczną, która służyła nie tylko uczniom z Krostoszowic, ale i innym szkołom Gminy Godów. Było to wielkim sukcesem dla infrastruktury naszej placówki

Po wprowadzeniu reformy oświaty w roku szkolnym 1999/2000 przed szkołą postawiono zupełnie nowe zadania. Zostaliśmy sześcioklasową szkołą podstawową. Obecnie nasza placówka po kolejnej reformie jest 8-letnią szkołą podstawową. Liczy 100 uczniów oraz dwa oddziały przedszkola. W szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli. Długoletnim Dyrektorem szkoły był Pan Zbigniew Wojaczek (1994-2013), obecnie zaś od 2013 roku jest Pani Marzena Sitko.

 

 

 

 

 

 

 

do góry