Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Informacja o RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach w imieniu, którego zarządzającym jest Dyrektor 

Adres Administratora:

  • ul. Gustawa Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice,
  • tel.: 32 472 60 67
  • e-mail:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • e-mail:
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu rekrutacji do oddziału szkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;
  2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx KLAUZULA DLA RODZICÓW 16.92KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA RODZICÓW
docx KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW 15.29KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW
docx KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW 14.59KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW
docx KLAUZULA MONITORING 15.88KB pobierz Plik: KLAUZULA MONITORING
docx REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 17.53KB pobierz Plik: REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-17 10:59
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-17 11:59
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry