Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP

Środki trwałe

Majątek  Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach (wg wartości brutto)

na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

 - środki trwałe 1.655.402,61

- pozostałe środki trwałe 520.772,07

- wartości niematerialne i prawne 20.456,13

- zbiory biblioteczne 52.483,53

 

Majątek Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (wg wartości brutto)
na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- środki trwałe 1.674.368,81

- pozostałe środki trwałe 503.267,92

- wartości niematerialne i prawne 966,23

- zbiory biblioteczne 48.131,33

 

Majątek jednostki SP Krostoszowice ( wg. wartości brutto ) na dzień
31 grudnia 2020r. wyniósł:

- środki trwałe 1 674 368,81 zł

- pozostałe środki trwałe 383 702,90 zł

- wartości niematerialne i prawne 350,00 zł

- zbiory biblioteczne 50 554,20 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-17 11:47
Aktualizacja publikacji
Lasok Beata 2024-04-03 00:33
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry