Unia Europejska - Projekty
Strona główna//Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora szkoły

Ogłoszenie Dyrektora szkoły

Drodzy Państwo!
Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło zasady organizacji nauczania
na odległość wydając rozporządzenie. Będzie ono obowiązywać od 25 marca
do 10 kwietnia 2020 r. Tym samym uczniowie są zobowiązani do nauki, a
dyrektor wraz z nauczycielami mają obowiązek jej zorganizowania.
Dołożymy starań, aby zrobić to nie obciążając nadmiernie dzieci z
uwzględnieniem ich możliwości. Nauczyciele dostosują treści i zadania
do możliwości samodzielnej pracy dzieci. Postaramy się wykorzystać
urządzenia technologii komunikacyjnej takie jak: komputer, odbiornik
telewizyjny czy, telefon. Mogą być wykorzystane również podręczniki ,
ćwiczenia i zeszyty przedmiotowe. Nauczyciele będą sukcesywnie
przesyłać materiały i zadania do nauki. Ustalimy wraz z nauczycielami
sposób oceniania pracy uczniów. Liczymy na sprawną organizację tego
trudnego zadania jakim jest nauczanie na odległość z uwzględnieniem
wytycznych MEN. Liczymy na sprawną komunikację i rzetelną współpracę z
Państwem, w trosce o edukację Waszych dzieci, a naszych uczniów.

Marzena Sitko - dyrektor szkoły.

do góry